N.N. (?- 963/965)

Nieznanego z imienia syna Siemomysła Lestkowica wspomina Widukind z Korbei w swoich „Dziejach Sasów”. Jedyna wzmianka dotyczy śmierci jednego z braci Mieszka I w walkach z saskim banitą Wichmanem. Pojawiają się wątpliwości odnośnie datacji tego wydarzenia, jednak nie można ich przesunąć poza ramy czasowe lat 963-965. Źródła nie podają miejsca bitwy, nie znamy również miejsca pochówku Piastowica. Czy był on bratem rodzonym, czy przyrodnim Mieszka I? Czy był młodszy, czy jednak starszy od pierwszego, w pełni historycznego władcy państwa Polan? Na tą chwilę nie jesteśmy w stanie tego ustalić. Ja umownie umiejscawiam N.N. na drugim miejscu- po Mieszku, ale przed Czciborem.

Bibliografia i źródła:

  1. Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 2005.
  2. Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004.