Czcibor (Cidebur, ?- po 24 czerwca 972)

O Czciborze wspomina tylko Thietmar w swojej „Kronice”. Poza istotną informacją o udziale Mieszkowego brata w bitwie pod Cedynią i ważnej roli, jaką tam odegrał, kronikarz nie podaje nam żadnych dodatkowych informacji. Podobnie, jak w przypadku nieznanego z imienia brata Mieszka I, poległego w walkach z Wichmanem, także i w przypadku Czcibora nie jesteśmy w stanie ustalić czy był bratem rodzonym Mieszka oraz czy był od niego starszy, czy młodszy. Ja umownie ustawiam go na trzecim miejscu pod względem starszeństwa wśród znanych nam potomków Siemomysła.

Thietmar o Czciborze:

Tymczasem dostojny margrabia Hodo, zebrawszy wojsko, napadł z nim na Mieszka, który był wierny cesarzowi i płacił trybut aż po rzekę Wartę. Na pomoc margrabiemu pospieszył wraz ze swoimi tylko mój ojciec, graf Zygfryd, podówczas młodzieniec i jeszcze nieżonaty. Kiedy w dzień św. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo, lecz potem w miejscowości zwanej Cedynią brat jego Czcibor zadał im klęskę kładąc trupem wszystkich najlepszych rycerzy z wyjątkiem wspomnianych grafów. Cesarz poruszony do żywego wieścią o tej klęsce, wysłał czym prędzej gońców, nakazując Hodonowi i Mieszkowi, aby pod rygorem utraty jego łaski zachowali pokój do czasu, gdy przybędzie na miejsce i osobiście zbada sprawę”– ks. II, rozdz. 29(19).

*- ilustracja główna przedstawia chrzest Czcibora. Jest to fragment obrazu „Zaprowadzenie chrześcijaństwa” Jana Matejki, źr. wikipedia, dost. 26.02.2023 r.

Bibliografia i źródła:

  1. Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 2005.
  2. Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, Poznań 2004.
  3. Piastowie. Leksykon biograficzny, [red.] Szczur S., Ożóg K., Kraków 1999.
  4. Thietmar, Kronika, Kraków 2005.